Υπερηχογράφημα Γου ΕΠΙΠΕΔΟΥ(Ανάπτυξης)(Doppler)

Αποτελεί εξέταση που πραγματοποιείται σε όλες τις κυήσεις.

 


Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι:

  1. η ανίχνευση πιθανού προβλήματος στην ανάπτυξη του εμβρύου.
  2. η επιβεβαίωση της καλής κατάστασης του εμβρύου.
  3. η εξέταση της ανατομίας του τρίτου τριμήνου του παιδιού.
  4. ο προσδιορισμός του κινδύνου προεκλαμψίας και υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.


Διενεργείται από την 28η εβδομάδα έως και τον τοκετό, συνήθως όμως την 32η εβδομάδα της κύησης.

Το υπερηχογράφημα Γου επιπέδου (ανάπτυξης) (Doppler) περιλαμβάνει μια σειρά μετρήσεων (βιομετρία) του εμβρύου που μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε το βάρος του.

Εξετάζεται η ροή του αίματος (με έγχρωμο Doppler) στα αγγεία του ομφάλιου λώρου, ώστε να εκτιμηθεί η επάρκεια του πλακούντα και στα εγκεφαλικά αγγεία, ώστε να εκτιμηθεί η οξυγόνωση του εγκεφάλου του παιδιού.

Γίνεται μέτρηση της ποσότητας του αμνιακού υγρού και εκτίμηση των κινήσεων του εμβρύου που μας παρέχουν πληροφορίες για την καλή κατάσταση του εμβρύου. Επιπλέον ελέγχεται η θέση και η μορφολογία του πλακούντα.

Το έμβρυο αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό και διάφορες παθολογικές καταστάσεις μπορεί να έχουν δυσμενή απήχηση στην ανάπτυξη των ζωτικών του οργάνων. Για τον λόγο αυτό κατά το υπερηχογράφημα ανάπτυξης ελέγχεται και η ανατομία του τρίτου τριμήνου του εμβρύου. Συγκεκριμένα ελέγχονται για την ανεύρεση πιθανής παθολογίας το κρανίο και ο εγκέφαλος, οι οφθαλμικές κόγχες, η υπερώα, τα χείλη και το προφίλ του προσώπου, η σπονδυλική στήλη, ο αυχένας, ο θώρακας και οι πνεύμονες, η καρδιά, το κοιλιακό τοίχωμα, το κοιλιακό περιεχόμενο, ήπαρ, παγκρεας, σπλήνας, έντερο και τα νεφρά του εμβρύου. Η εξέταση της ανατομίας του 3ου τριμήνου πραγματοποιείται λαμβάνοντας συγκεκριμένες υπερηχογραφικές τομές, οι οποίες βοηθάνε στην καλύτερη ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών κατά την προχωρημένη αυτή ηλικία της κύησης.

Στον υπερηχογραφικό αυτό έλεγχο μετράμε την ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει κίνδυνος για προεκλαμψία και υπολειπόμενη σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου. Σε περίπτωση προβληματικής κύησης ελέγχουμε και τον τράχηλο της μήτρας για να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού.

Στις περιπτώσεις που το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τρισδιάστατη (3D και 4D) υπερηχογραφία.

Το υπερηχογράφημα Γου επιπέδου (ανάπτυξης) (Doppler) μπορεί να συνδυαστεί με το καρδιοτοκογράφημα (βιοφυσικό προφίλ). Ο συνδυασμός αυτός μας προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση του εμβρύου και την πορεία της κύησης .


Χρόνος εξέτασης περίπου 30 λεπτά.