ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ

«ΕΛΕΥΘΩ Ο.Ε»

 
Ιδιωτικό Ιατρείο - Ιατρική Εταιρεία Ο.Ε. – Χαρ. Μπατάκης & Σια
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
1.Τμήμα Προγεννητικός Έλεγχος - Εμβρυϊκή Ιατρική - Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
2.Τμήμα Μοριακής Γενετικής
8ης Δεκεμβρίου 37, Χανιά 73100
Τηλ. 28210 56790 ΡΒΧ. 28210 52577

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΩ Ο.Ε»

 

organogramma