ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

batakis

 

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

/ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡ.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΧΑΝΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το έτος 1979

ΕΡΓΑΣΙΑ:

 1. τ.ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ Τμήματος Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Υπεύθυνος Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού.
 2. Στο ΙΚΑ σαν Γυναικολόγος έως το 2014.
 3. Ελεύθερος επαγγελματίας,

Από το 2007

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΥ «ΕΛΕΥΘΩ Ο.Ε»

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


Στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. ως Βοηθός Ιατρός στην Ορθοπεδική Κλινική.

Αγροτικός Ιατρός στη νήσο Γαύδο.

Στο Ν.Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ως Βοηθός στην Οφθαλμολογική Κλινική.

Στο 5ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α. (Αθηνών) ως Ειδικευόμενος στην Χειρουργική.

Στο Ν.Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ και Γ.Π.Ν. Αθηνών "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ως ειδικευόμενος στην Μαιευτική-Γυναικολογία.

Στην συνέχεια Επιμελητής Β του Μ/Γ τμήματος στο Ν.Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ και υπεύθυνος του Οικογενειακού Προγραμματισμού.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. "Ενημέρωση των εφήβων στο σεξουαλικό θέμα στα Χανιά" (Χ.Μπατάκης και συν.).ΙΑΤΡΙΚΗ,53,425-428,1988
 2. "Ηλικία έναρξης των σεξουαλικών επαφών σε δείγμα νέων επαρχιακής πόλης" (Χ.Μπατάκης και συν.).ΙΑΤΡΙΚΗ,55,490-494,1989
 3. «Η τεχνίτη έκτρωση στην πόλη των Χανίων» (Χ.Μπατάκης και συν.).Εφηβ.Γυν.Αναπ.Εμην.,6(3).185-189,1994
 4. «Συγγενής διαφραγματοκήλη ως αιτία ύδρωπος μη ανοσοποιητικής αιτιολογίας» (Χ.Μπατάκης και συν.) Εφηβ.Γυν.Αναπ.Εμην.,6(4) 269-272.1994
 5. «Λήψη ιστών από την εμβρυοπλακουντική μονάδα για το προσδιορισμό ανωμαλιών του εμβρύου» (Χ.Μπατάκης και συν.).Εφηβ.Γυν.Αναπ.Εμην.,8(4).311-315., 1996
 6. «Η μεταρρύθμιση "Υγεία για τον πολίτη" αγκυλωμένη στο παρελθόν» (Χ.Μπατάκης) ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ Ιούλιος-Αύγουστος 2000.σελ60
 7. «Δυνατότητα επιλογής επεμβατικών και μη επεμβατικών τεχνικών προγεννητικού ελέγχου» (Χ.ΜΠΑΤΑΚΗΣ και συν)Εφηβ.Γυν.Αναπ. Εμην 17(2):141-146,2005

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αναφορά στην εργασία μου «Ενημέρωση των εφήβων πάνω στο σεξουαλικό θέμα στα Χανιά» που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ιατρική από τον συγγραφέα της εργασίας «Σεξουαλικές στάσεις ,γνώσεις και εμπειρίες φοιτητών και σπουδαστών» κο ΓΙΩΤΑΚΗ .Φ. που παρουσιάστηκε σε συνέδριο για την εφηβική σεξουαλικότητα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. "Critical review of 1008 conscutive thyroid operations for benign and malignat lesions" (BRETOS,G.PAPANASTASOPULOS,A.BATAKIS,H.GIOTIS,X.) 3ο Βαλκανικό Ενδοκρινολογικό Συνέδριο.Βάρνα,Βουλγαρίας 1983
 2. "Ηλικία έναρξης σεξουαλικής δραστηριότητας, στα Χάνια" (Χ.Μπατάκης και συν.) 4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.Ρέθυμνο.1987
 3. "Συγκριτική αξιολόγηση της κίνησης των Μ/Γ τμημάτων του Π.Γ.Ν.Α."ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"" (Μπαρδής,Β.Σωμαράκης,Μ. Μπατάκης,Χ. Καλπακτσόγλου,Κ.).1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας. Αθήνα 1987
 4. "ADOLESCENTS AND SEXUAL ACTIVITY" (BATAKIS.H. et. all.) 4ο ΕυρωπαϊκόΣυνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Ρόδος 1988
 5. "Τεχνική έκτρωση: ένας τρόπος επίλυσης των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν από μια ανεπιθύμητη κύηση" (Μπατάκης Χ.και συν.) 1ο Συνέδριο Κοινωνική εργασία στον οικογενειακό προγραμματισμό. Αθήνα 1991
 6. "Methods of contraception in population of a provincial town" (BATAKIS H. et. all.) 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αντισύλληψης.Αθήνα 1992
 7. «Μελέτη επιπολασμού των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στο Γ.Ν.Ν.Χανίων». (Μπατάκης και συν.) 7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο 1994.
 8. «Αμνιοπαρακέντηση για τον προσδιορισμό καρυότυπου εμβρύου» (Μπατάκης και συν.).7οΠαγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο 1994
 9. «Συγγενής διαφραγματοκήλη ως αιτία ύδρωπος μη ανοσοποιητικής αιτιολογίας» (Μπατάκης και συν.).8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα 1994
 10. «Προγεννητική διάγνωση κύστεως χοριοειδούς πλέγματος εγκεφάλου» (Μπατάκης και συν.), 9οΠανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Ναύπλιο 1996
 11. «Εκλεκτική διακοπή κυήσεως σε τρίδυμο κύηση μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση» (Μπατάκης και συν.).9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Ναύπλιο 1996
 12. «Οργάνωση προγράμματος προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο Κ.Υ.Κισσάμου Ν.Χανίων.» (Χ.Κιμιωνή-Χ.Μπατάκης)7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών.Χανία 1996
 13. «Βιοχημικοί Δείκτες για την Ανίχνευση ομάδων υψηλού κινδύνου στο σύνδρομο Down» (Μπατάκης και συν ) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Ηράκλειο 1997
 14. «Επιπλοκές από την εφαρμογή ενδομήτριων σπειραμάτων» (Μπατάκης και συν.) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Ηράκλειο 1997.
 15. «Υπερηχογενές έντερο σαν τρόπος διάγνωσης κυστικής ίνωσης σε περιστατικά χωρίς οικογενειακό ιστορικό» (Μπατάκης Χ- Κουδουναράκης Ι).12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής 2003.
 16. «Απώλεια της διαστολικής συχνότητας στο έγχρωμο παλμικό Doppler των ομφαλικών αγγείων ,δείκτης για την θρόμβωση των αγγείων».(Μπατάκης Χ – Κουδουναράκης Ι). 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής 2003.
 17. «Diagnosis the cystic fibrosis from echogenic bowel without family anamnesis» (Batakis H, Kudunarakis J) 8ο Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής.2003.
 18. «Loss of end diastolic frequencies one index for thrombosis umbilical artery» (Batakis H, Kudunarakis J) 8ο Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής 2003.
 19. «POSSIBILITY OF CHOICE OF INVASIVE TECHNIQUES OF PRENATAL SCREENING» (BATAKIS H,KUDUNARAKIS I) XIX EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE.ATHENS,OCTOBER 13-16-2004
 20. «ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΛΕΧΟΕΙΔΑΣ ΑΠΟ MCV ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ» (ΜΠΑΤΑΚΗΣ Χ,ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ Γ,ΝΙΦΟΡΑΤΟΥ Σ,ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ Ε,ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ)

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 1.  «Ανατομικές Ανωμαλίες και μικροβιολογικά αίτια καθ’έξιν αποβολών». 6ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. 1996
 2. «Εμβρυομητρική Ιατρική στην Περιφέρεια». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών. Χανία 1996
 3. «Μέθοδοι Προγεννητικού Ελέγχου». Επιστημονική Ημερίδα ΜΑΙΧ (ΧΑΝΙΑ) 1995
 4. «ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ» 8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 16-17/4/2016
 5. «ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ» 9ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 04/2017

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ως υπεύθυνος του οικογενειακού προγραμματισμού του Ν.Γ.Ν.Χανίων μου ενεκρίθη απο το υπουργείο παιδείας πανελλήνια έρευνα με θέμα "σεξουαλική δραστηριότητα στην εφηβεία" στο πλαίσιο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 1. 3ήμερο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στη "ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"
 2. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο για τις "Βιολογικές συνέπειες και την δοσημετρία των υπερήχων". ΙΤΑΛΙΑ-ΡΩΜΗ 1985
 3. 5ήμερο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο υπερήχων της Α' Μ/Γ Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 4. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Περιγεννητικής Ιατρικής και Γυναικολογίας. Αθήνα. Νοέμβριος 1987-Απρίλιος 1988
 5. 2ήμερο Ελληνογαλλικό Σεμινάριο Μαστολογίας. Αθήνα 1988
 6. 2ήμερο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ρόδος 1988.
 7. 6ο και 8ο μετεκπαιδευτικά σεμινάρια Προγεννητικής Διάγνωσης της κλινικής "ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ" του Νοσοκομείου "ENFANTS MALADES" των Παρισίων.
 8. Φοίτηση για ένα έτος στο τμήμα ιατρικών ειδικοτήτων της Ιατρικής σχολής του 5ου Πανεπιστημίου των Παρισίων στους κλάδους: α' Εφαρμογή των Υπερήχων στην Μαιευτική-Γυναικολογία και β' Στείρωση.
 9. 3ο Παγκόσμιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στην εμβρυϊκή καρδιολογία. Las Vegas.USA 1993
 10. 6ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. Ηρακλειο 1996
 11. «Σεμινάριο Λαπαροσοκπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής» Ηράκλειο 1997
 12. Σεμινάριο τρισδιάστατης (3D) υπερηχογραφίας που αναφέρεται στον εγκέφαλο του εμβρύου. Schiltigheim(Strasbourg) 10/02/2001
 13. Σεμινάριο τρισδιάστατης (3D) υπερηχογραφίας που αναφέρεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Schiltigheim(Strasbourg) 10/03/2001
 14. 5o Σεμινάριο «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

 1. Με υποτροφία του Συμβουλίου της Ευρώπης μετεκπαιδεύτηκα στον Προγεννητικό Έλεγχο στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης
 2. Με εκπαιδευτική άδεια από το Ν.Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ εργάσθηκα και μετεκπαιδεύτηκα στον Προγεννητικό Έλεγχο και την Εμβρυϊκή Ιατρική στην Πανεπιστημιακή Μ/Γ Κλινική "PORT-ROUAL" του νοσοκομείου “COHIN TARNIER LA ROCHEFOUCAULD” των Παρισίων.
 3. Μετεκπαίδευση στο υπερηχογράφημα β’ επιπέδου και έγχρωμη υπερηχογραφία στο 2ο Πανεπιστήμιο της Ρώμης στο νοσοκομείο «San Eugenio».
 4. Μετεκπαίδευση στην τρισδιάστατη (3D) υπερηχογραφία. Strasbourg.
 5. Μετεκπαίδευση στην τρισδιάστατη (3D) υπερηχογραφία. Strasbourg.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

 1. Εισηγητής σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Οικογενειακού Προγραμματισμού που οργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Αθήνα το 1989
 2. Εισηγητής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ε.Ε.Σ.
 3. Καθηγητής σε Τ.Ε.Λύκεια απο το 1984 έως 1992
 4. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου Περιγεννητικής Ιατρικής και Γυναικολογίας. Περιόδου 1987-1988
 5. Καθηγητής στη μέση νοσηλευτική σχολή του Ν.Γ.Ν.Χανίων 1995-1997
 6. Συμμετοχή στον κατάλογο εκπαιδευτών Ιατρών ιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ για την περίοδο 2004-2005

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 1. Ενημερωτικό έντυπο 23 σελίδων με τίτλο «Πληροφορίες για οικογενειακό προγραμματισμό». ΧΑΝΙΑ 1985
 2. Έντυπο 38 σελίδων με τίτλο «Πληροφορίες για την γενετήσια αγωγή» ΧΑΝΙΑ 1989
 3. Επανέκδοση του εντύπου «Πληροφορίες για την γενετήσια αγωγή» ΧΑΝΙΑ 1996
 4. Ενημερωτικό έντυπο 25 σελίδων με τίτλο «Διαβατήριο για την εμηνόπαυση σας» ΧΑΝΙΑ 1999
 5. Επιστημονική εφημερίδα της Κρήτης με τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Από το έτος 2000 έως και σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Λειτουργία Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού
 2. Ανάπτυξη και λειτουργία εργασιών προγεννητικού ελέγχου στο νοσοκομείο Χανίων και στην συνέχεια στο κέντρο προγεννητικού ελέγχου «ΕΛΕΥΘΩ ΟΕ» .

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΑΝ ΜΕΛΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΕΛΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. ΙΙο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο 1982
 2. ΙΙΙο Βαλκανικό Ενδοκρινολογικό Σύνεδριο. Βάρνα 1983
 3. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα 1985
 4. 3ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο 1985
 5. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Υπερήχων. Αθήνα 1986
 6. 4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο 1987
 7. 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Ρόδος 1988
 8. Ιο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας. Αθήνα 1987
 9. 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αντισύλληψης. Παρίσι 1990
 10. 1ο Σεμινάριο Συντονισμού των Ερωπαικών Κρατών στις αντισυλληπτικές μεθόδους. Παρίσι 1991
 11. 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα 1991
 12. 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αντισύλληψης. Αθήνα 1992
 13. 3ο Παγκόσμιο Υπερήχων στην Μαιευτική -Γυναικολογία. Las Vegas USA 1993
 14. 7o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρεθυμνο 1994
 15. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα 1994
 16. Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Κάνες, Γαλλία 1994
 17. Συνέδριο Επεμβατικής Υπερηχογραφίας στην Μαιευτική-Γυναικολογία. Κλερμόν-Φεράν, Γαλλία 1995
 18. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Ναύπλιο 1996
 19. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών. Χανία1996
 20. Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Κάνες, Γαλλία 1996
 21. 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μικροενδοσκοπίας στην Μαιευτική-Γυναικολογία. Μπορντό, Γαλλία 1997
 22. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Ηράκλειο 1997
 23. 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Υγεία της Γυναίκας στη Μετεμμηνοπαυσιακή Ηλικία. Θεσσαλονίκη 24-26 Σεπτεμβρίου 1999
 24. 2ο International Congress on Controversies in Obstetrics and Gynecology Reproductive age: diagnostic and therapeutic uncertainties. MODENA,ITALY,16-18 September 1999
 25. 8ο Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής 2003.
 26. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής 2003
 27. ΧΙΧ European Congress of Perinatal Medicine Athens, Grece Octobre 13-16 2004
 28. 12ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ Συνέδριο Ελούντα, Κρήτη 28-31 Οκτωβρίου 2004


Η συμμετοχή μου συνεχίζεται συνεχώς σε ιατρικά συνέδρια μέχρι σήμερα

Ενδεικτικά:
• 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΗΣΗΣ 2015
• 2Ο HPV Σεμινάριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας 2015
• 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής Ιούνιος 2016
• 18ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο Ρέθυμνο 2016
• ADVANCES IN FETAL MEDICINE COURS 2-3 DECEMBRE 2017
• 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1ο Σύγχρονες απόψεις στην Μαιευτική-Γυναικολογία. Αθήνα 1995
2ο Νεώτερα δεδομένα στο προγεννητικό έλεγχο και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Χανιά 1995
3ο Παιδιατρική Νευροχειρουργική. Παρίσι 1995
4ο Διεθνές Συμπόσιο Αντιμετώπισης Στειρότητας. Αθήνα 1996
5o Σεμινάριο «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»
9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
18ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ) 2016

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
1ο Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. Μαιευτικής-Γυναικολογικής Εταιρίας Κρήτης.1997 & 2001 και Γραμματέας της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ εως το 2018
2ο Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Αιματολογικών, Αγγειακών και Ανοσολογικών Διαταραχών της Αναπαραγωγής του Ανθρώπου. 1997
3ο Μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Χανίων τις περιόδους 1984-87, 1996-99, 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-2011, 2011-2014, 2014-2018 και Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων από το 2005 έως το 2011
Αντιπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τις περιόδους 1996-99 και 1999-02, 2002-05, 2005-08, 2008-11, 2011-14, 2014-2018

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΔΡΑΣΗ

 1. Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Π.Ν.Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 1986-88
 2. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων Ν.Γ.Ν.Χανίων. 1991-1992
 3. Μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Χανίων 1984-87,1996-99, 1999-02, 2002-05, 2005-08, 2008-11, 2011-14, 2014-18
 4. Μέλος Δ.Σ. Συμβουλίου Ν.Γ.Ν.Χανίων 1984-86
 5. Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Γ.ΕΣΥ (Παγκρήτια Ένωση Γιατρών ΕΣΥ) 1984-86, 1990-93
 6. Μέλος Γ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) 1990-93
 7. Αντιπρόσωπος Ι.Σ.Χ. στον Π.Ι.Σ. 1996-99, 1999-02, 2002-05, 2005-08, 2008-11, 2011-14, 2014-2018

γυναικολόγος , γυναικολογοσ